Investor:
Prodejce:
(+420) 777 968 697

Statické zajištění

Statické zajištění

Novostavby v prolukách jsou pro stavebníky vždy výzvou!

Je velmi důležité dbát i na sousední domy. V tomto projektu bylo nutné statické zajištění sousedního bytového domu.

 

Datum vytvoření: 19. 9. 2023